bibliotheek

Omslag Karel DoormanDuco Hellema, De Karel Doorman naar Nieuw-Guinea. Nederlands machtsvertoon in de Oost, Boom, 2005. In mei 1960 vertrok het vliegkampschip Karel Doorman uit Rotterdam met eindbestemming Nederlands Nieuw-Guinea, dat moest worden verdedigd tegen Indonesië. Het werd een dramatische reis, vol technische en vooral politieke problemen.
Klik hier voor gratis download.

FullSizeRender%5b1%5dBert van der Zwan, Bob de Graaff en Duco Hellema, In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw, Amsterdam: Boom, 2008. Dit boek bevat korte biografieën van de meest invloedrijke BZ-ambtenaren en diplomaten, zoals: Jan Meijer, Peter van Walsum en Ben Bot. Het is ook een interessante kijkje in de keuken van de Nederlandse diplomatie. Klik hier voor gratis download.

Cover-RotterdamDuco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte, Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1974, Sdu Uitgevers, 1998.
Oktober 1973. Oorlog in het Midden-Oosten. In het geheim leverde Nederland militair materieel aan Israël. Nederland werd vervolgens onderworpen aan een Arabisch olie-embargo. Het is even paniek in Den Haag. Maar al snel bleek dat de olie bleef stromen. Klik hier voor download.

1956%20CoverDuco Hellema, Negentienzesenvijftig. De Nederlandse houding ten aanzien van de Hongaarse revolutie en de Suezcrisis, Uitgeverij Jan Mets, 1990.Najaar 1956. In Hongarije komt de bevolking in opstand.  Tegelijkertijd landen Britse en Franse troepen in de Suezkanaalzone. De emoties in Nederland lopen hoog op. En de regering koos niet de kant van de VS.
Klik hier voor gratis download.

Scan16060715_54_39Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw, Sdu Uitgevers, 1999. Dit boek bevat biografieën van de 22 ministers die in de twintigste eeuw hebben gediend. Van De Beaufort tot Van Aartsen. Ook een handzaam overzicht van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen in de twintigste eeuw. Klik hier voor gratis download.

scan16122013_30_39Duco Hellema en Toby Witte (red.), ‘Onmachtig om te helpen’. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995. Het boek bevat 10 case-studies, over de Nederlandse opstelling tegenover de Sovjet-Unie en andere communistische landen, alsmede reacties op gebeurtenissen als de Praagse Lente, de val van de socialistische regering-Allende, en de Poolse crisis van 1981-1983. Klik hier voor gratis download.