artikelen/articles

 

Artikel over de Nederlandse opstelling tijdens de Suezcrisis van 1956. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns stelde zich pal achter Frankrijk en Groot-Brittannië, die trachtten de Suezkanaalzone te bezetten. Dit na de nationalisatie van het Suezkanaal door de Egyptische regering-Nasser. Geen voorbeeld van pro-Amerikaans beleid. Klik hier.

Artikel over de Nederlandse rol tegenover de Hongaarse Revolutie van 1956 en het ingrijpen van de Sovjet-Unie. Opnieuw weinig waardering voor de Verenigde Staten. Vele Nederlandse politici en diplomaten meenden dat de Amerikaanse ‘peaceful coexistence’-politiek mede schuldig was aan de westerse machteloosheid tegenover Moskou. Klik hier

Artikel over Nederlands buitenlands beleid in de periode van 1983 tot 2008, de jaren van het neoliberale optimisme, dat evenwel tegen het einde van het eerste decennium van de 21ste eeuw begint om te slaan. Klik hier.