lezingen/lectures

Lecture about The Historical Relevance of Europe’s Integration, Bratislava, 11 March 2019. Click here.

Bij de verschijning van Hugo Arlmans boek over de befaamde NRC-columnist Jerome Heldring, hield ik een lezing over Heldrings opvattingen over de Koude Oorlog en zijn zogeheten machtsrealisme. Zie Heldring en de Koude Oorlog.

Lecture about Dutch Foreign Policy, Past and Present, Utrecht, UCIS/U-Globe, 13 April 2017. Click Here.

Short Lecture about the Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, 22 February 2017, Geneva, Informal Plenary of the Conference on Disarmament. Click Here.

Lecture about Dutch Foreign Policy and the relationship between the Netherlands and Russia, Saint Petersburg (25 May 2016) and Moscow (27 May 2016). Click Here.

Op 21 maart 2016 vond in Amsterdam  discussieavond plaats onder titel ‘Wat er op het spel staat’. Ik hield daar kort betoog over failliet van het liberaal-internationalisme en de desastreuze gevolgen die liberaal-internationalisme heeft gehad (Irak, ruzie met Rusland, euro). Zie Wat er op het spel staat.

De jaren zeventig hebben een slechte reputatie. Maar zoals Thomas Piketty opmerkt waren de inkomensverschillen toen veel geringer dan nu. Hoe zit het precies met de jaren zeventig? Hierover ging mijn afscheidscollege op 11 juni 2015. Zie Afscheidscollege: De jaren zeventig.