publicatielijst

Publicatielijst (List of publications)

(begeleide promoties, boeken, artikelen en opiniestukken)

 

Promoties (supervised PhD-dissertations)

Aldert Jan van Galen Last, Diplomaten, consuls en tolken. De ‘buitenlandse dienst’ van Nederland 1814-1946, promotoren: prof. Beatrice de Graaf en prof. Duco Hellema (juli 2021)

Stefanie Massink, ‘The Dutch will give you problems’. Nederland en Spanje in transitie van dictatuur naar democratie, promotor: prof. Duco Hellema (juni 2020)

Bart Stol, ‘Een goede kleine koloniale mogendheid. Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesiëpromotor: prof. Duco Hellema, medepromotoren: prof. Remco Raben en prof. Mathieu Segers (augustus 2017)

Elmar Hellendoorn, Between the Devil and the Deep Sea. The Netherlands and the Struggle for European Nuclear Order, 1954-1966, promotor: prof. dr. Duco Hellema, co-promotor dr. Mathieu Segers (april 2016)

Susanna Erlandsson, Window of opportunity. Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942-1948, promotie aan Uppsala universitet, promotoren: prof. Jan Lindegren, prof. Karl Molin en prof. Duco Hellema (mei 2015)

Frederike Neisskernwirth, “Die Europa-Union wird Avantgarde bleiben”. Transnationale Zusamennarbeit in der niederländischen und deutschen Europabewegung (1945-1958), promotie aan de Westfälische Wilhelms-Universität Münster, promotoren: prof. Friso Wielenga en prof. Duco Hellema (april 2015)

Laurien Crump, The Warsaw Pact Reconsidered. Inquiries into the Evolution of an Underestimated Alliance, 1960-1969, promotoren: prof. dr. Duco Hellema en prof. dr. Jan Hoffenaar (januari 2014)

Alastair Reed, Understanding Conflict Dynamics. A Comparative Analysis of Ethno-Separatist Conflicts in India and the Philippines, promotoren: prof. dr. Duco Hellema, prof. dr. Bob de Graaff, en prof. dr. Isabelle Duyvesteyn (oktober 2013)

Quirijn van der Vegt, Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijdkrachten, 1945-1973, promotoren: prof. Dr. Jan Hoffenaar en prof. dr. Duco Hellema (augustus 2013)

Jörg LeBlanc, Political Violence in Latin America. A Cross-Case Comparison of the Urban Insurgency Campaigns of Monteneros, M-19, and FSLN in a Historical Perspective, promotores prof. D.A. Hellema, prof. B.G.J de Graaff, co-promotor dr. I. Duyvesteyn (juli 2012)

Kim van der Wijngaart, Bondgenootschap onder spanning. Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, 1969-1976,  promotores prof. D.A. Hellema en prof. C van Minnen (september 2011)

Christ Klep, Somalië, Rwanda, Srebrenica. De nasleep van drie ontspoorde vredesmissies, promotores prof. dr. D.A. Hellema en prof. dr. B. de Graaff (maart 2009)

Hans Noldus, Strategische samenwerking van de grote mogendheden in de VN-Veiligheidsraad 1946-2000, promotoren prof. dr. JG Siccama en prof. dr. D.A. Hellema (november 2007)

Rimko van der Maar, Welterusten mijnheer de president. Nederland en de Vietnamoorlog, 1965-1973, promotoren prof. dr. D.A. Hellema en prof. dr. B.G.J. de Graaff (januari 2007)

Marcus Sikosek, Die neutrale Sprache. Eine politische Geschichte des Esperanto-Weltbundes, promotoren prof. dr. D. Hellema en prof. dr. M. van Oostendorp (november 2006)

Beatrice de Graaf, Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging, promotoren prof. Dr. D.A. Hellema en prof. Dr. F. Wielenga, co-promotor dr. F. Baudet (december 2004)

René de Groot, Drie miljard verwijten. Nederland en Suriname 1974-1982, promotoren prof. dr. D.A. Hellema en prof. dr. G.J. Oostindie, co-promotor dr. B.G.J. de Graaff (december 2004)

David Onnekink, The Anglo-Dutch Favorite. The career of Hans Willem Bentinck, 1st Earl of Portland (1649-1709), promotor prof. dr. D.A. Hellema, co-promotor dr. J. Duindam (januari 2004)

Robèrt van Gooren, Politicians, Soldiers and National Defence. Military Policy in Britain and the Netherlands 1870-1914, promotor prof. dr. D.A. Hellema (mei 2002)

N.G.B. Gouka, De petitie-Soetardjo. Een Hollandse misser in Indië? (1936-1938), promotor prof. dr. D.A. Hellema, co-promotor dr. J. van Goor (november 2001)

Floribert Baudet, ‘Het heeft onze aandacht’. Nederland en de rechten van de mens in Oost-Europa en Joegoslavië, 1972-1989, 2001, promotores prof. dr. D.A. Hellema en prof. dr. P.R. Baehr, co-promotor prof. dr. A.P. van Goudoever (mei 2001)

Francien van Anrooij, Onderwijsbeleid in Nederlands-Indië onder gouverneur-generaal D. Fock (1921-1926), promotores prof. dr. D.A. Hellema en prof. dr. P.W. Klein, co-promotor dr. J. van Goor (januari 2001)


Boeken (books)

Duco Hellema en Margriet van Lith, Dat hadden we nooit moeten doen. De PvdA en de neoliberale revolutie van de jaren negentig, Amsterdam: Prometheus, 2020

Duco Hellema, The Global 1970s. Radicalism, Reform, and Crisis, Londen/New York: Routledge, 2018

Duco Hellema, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland, zesde geactualiseerde druk, Houten/Antwerpen: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, 2016 (533 blz.)

Duco Hellema and Giles Scott-Smith (red.), De Amerikaanse ambassade in Den Haag. Een blik achter de schermen van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen, Amsterdam: Boom, 2016 (213 blz.)

Duco Hellema, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland, vijfde geactualiseerde druk, Houten/Antwerpen: Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, 2014 (516 blz.)

Duco Hellema, Nederland en de jaren zeventig, Amsterdam: Boom, 2012 (350 blz.)

Duco Hellema, Friso Wielenga en Markus Wilp (red.), Radikalismus und politische Reformen. Beiträge zur deutschen und niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren, Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2012 (214 blz.)

Duco Hellema, Mathieu Segers en Jan Rood, Bezinning op het buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld, Den Haag: Clingendael, 2011 (226 blz.)

Beatrice de Graaf en Duco Hellema (red.), Civic Diplomacy. Diplomatie tussen macht en mensenrechten, Utrecht: SIM Special no. 33, 2011 (233 blz.)

Duco Hellema, Rik Coolsaet en Bart Stol (red.), Nederland-Belgie. De Belgisch-Nederlands betrekkingen vanaf 1940, Amsterdam: Boom, 2011 , (367 blz)

Duco Hellema, Ryszard Zelichowski en Bert van der Zwan (red.), Poland and the Netherlands: A Case Study of European Relations, Dordrecht: Republic of Letters, 2011 (314 blz.)

Duco Hellema, Nederland in de wereld. De buitenlandse politiek van Nederland, vierde geactualiseerde druk, Houten: Spectrum, 2010, 502 blz.

Duco Hellema, Dutch Foreign Policy. The role of the Netherlands in World Politics, Dordrecht: Republic of Letters, 2009 (438 blz.)

Bert van der Zwan, Bob de Graaff en Duco Hellema, In dienst van Buitenlandse Zaken. Achttien portretten van ambtenaren en diplomaten in de twintigste eeuw, Amsterdam, Boom, 2008 (307 blz.)

Bob de Graaff en Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie, Amsterdam: Boom, 2007 (279 blz.)

Duco Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland. Nederlands rol in de wereldpolitiek, derde geactualiseerde editie, Utrecht: Het Spectrum, 2006 (480 blz.)

Duco Hellema, Nederlands machtsvertoon in de Oost. De reis van de H.M. Karel Doorman naar Nieuw-Guinea, Amsterdam: Boom, 2005 (220 blz.)

Duco Hellema en Hilde Reiding (red.), Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling, Amsterdam: Boom, 2004

Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte, The Netherlands and the Oil Crisis. Business as Usual, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004 (320 blz.)

Bob de Graaff, Duco Hellema en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Amsterdam: Boom, 2003 (200 blz.)

 Nigel Ashton en Duco Hellema (red.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001 (292 blz)

Duco Hellema, Neutraliteit & Vrijhandel. De geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen, Utrecht: Het Spectrum, 2001 (432 blz.)

Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999 (345 blz.)

Duco Hellema, De handelende staat als object van internationale en diplomatieke geschiedenis, Utrecht: Faculteit der Letteren, Universiteit Utrecht, 1998 (27 blz.)

Duco Hellema, Cees Wiebes en Toby Witte, Doelwit Rotterdam. Nederland en de oliecrisis 1973-1874, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998 (320 blz.)

Duco Hellema, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Vierde Jaarboek voor de ge­schiedenis van de Nederlandse buiten­landse poli­tiek in de twintigste eeuw, Sdu Uitge­vers, 1998 (181 blz.)

Duco Hellema, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Het derde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Den  Haag: Sdu Uitgevers, 1996 (162 blz.)

Duco Hellema, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Tweede jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw, Den Haag: SDU Uitgeverij, 1995 (154 blz.)

Duco Hellema en Toby Witte (red.), Onmachtig om te helpen. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995 (152 blz.)

Duco Hellema, Buitenlandse politiek van Nederland, Utrecht: Het Spectrum, 1995, (360 blz.)

Duco Hellema, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red.), Jaarboek Buitenlandse Zaken. Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek, 1994, Den Haag: SDU Uitgeverij, 1994 (186 blz.)

Duco Hellema, Negentienzesenvijftig. De Nederlandse houding ten aanzien van de Hongaarse revolutie en de Suezcrisis, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1990 (294 blz.)

Duco Hellema (red.), De crisis van het Nederlandse communisme, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1986 (155 blz.)

Peter van Eekert, Duco Hellema en Adrienne van Heteren, Johnson moordenaar! De kwestie Vietnam in de Nederlandse politiek 1965-1975, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1986 (188 blz.)

Godfried van Benthem van den Bergh, Duco Hellema en Herman de Lange (red.), Europa eenmaal andermaal. Beschouwingen over veiligheid, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1985 (173 blz.)

Duco Hellema, Frontlijn van de Koude Oorlog. De Duitse herbewapening en het Atlantisch bondgenootschap, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1984 (146 blz.)

Duco Hellema, Obstakels op de democratische weg. Over democratie, verkiezingen en socialisme, Amsterdam: IPSO, 1983 (114 blz.)

 

Wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen (articles and contributions in edited books)

Duco Hellema, ‘Europa of Atlantica: afscheid van de Atlantische oriëntatie?’, in: Clingendael Spectator, https://spectator.clingendael.org, 19 november 2018

Duco Hellema, ‘The Marketization of Historical Justice’, in: Peter Malcontent (red.), Facing the Past. Amending Historical Injustices through Instruments of Transitional Justice, Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, 2016, blz. 43-57

Fréderique Holtrop en Duco Hellema, ‘”A Very Dangerous Time”. De Amerikaanse diplomatieke vertegenwoordigingen tijdens de lange jaren zeventig’, in: Duco Hellema and Giles Scott-Smith (red.), De Amerikaanse ambassade in Den Haag. Een blik achter de schermen van de Amerikaans-Nederlandse betrekkingen, Amsterdam: Boom, 2016, blz. 119-135

Duco Hellema. “Verbeelding aan de macht? De turbulente jaren zeventig”, in: Holland. Historisch Tijdschrift, 47ste jaargang, nummer 4, december 2015, blz. 166-174

Duco Hellema, “Determinanten und Grundzüge niederländischer Aussenpolitik”, in: Friso Wielenga en Markus Wilp (red.), Die Niederlande. Eind Länderbericht, Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2015, blz. 449-482

Duco Hellema, “Inleiding. Internationale Betrekkingen in historisch perspectief”, in: Jacco Pekelder, Remco Raben en Mathieu Segers (red.), De wereld volgens Nederland. Nederlandse buitenlandse politiek in historisch perspectief, Amsterdam: Boom, 2015, blz. 11-25

Duco Hellema, “Religieuze beleving en maatschappelijk engagement”, in: Peter van Dam, James Kennedy en Friso Wielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014, blz. 231-255

Duco Hellema, “Religiöse Überzeugung und gesellschaftliches Engagement seit den 1970er Jahren”, in: Peter van Dam en Friso Wielenga (red.), Religion als Zündstoff. Gesellschaftliches und politisches Engagement in den Niederlanden seit 1945, Münster/New York: Waxmann, 2014, blz. 139-157

Duco Hellema, “Die langen 1970er Jahre – eine globale Perspektive”, in: in: Duco Hellema, Friso Wielenga en Markus Wilp, Radikalismus und politische Reformen. Beiträge zur deurschen und niederländischen Geschichte in den 1970er Jahren, Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2012, blz. 15-33

Duco Hellema, “Human Rights and the Regulation of the International State System”, in: Human Rights and Conflict. Essays in Honour of Bas de Gaay Fortman, red. door Ineke Boerefijn e.a., Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia, 2012, blz. 13-29

Duco Hellema en Mathieu Segers, “Tussen zelfbewustzijn en zinsbegoocheling; een bezinning op de grondslagen van het Nederlands buitenlands beleid”, in Duco Hellema, Mathieu Segers en Jan Rood, Bezinning op het buitenland. Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld, Den Haag: Clingendael, 2011, blz. 1-9

Duco Hellema, “Restoring Atlantic Unity: The Netherlands and the Oil Crisis 1973-1974”, in: Giles Scott-Smith en Valerie Aubourg (red.), Atlantic, Euratlantic or Europe-America?, Parijs: Editions Soleb, 2011 blz. 526-548

Duco Hellema en Menno Bos, “De lange jaren zeventig. Voortdurende zorg en omzichtigheid”, in: Duco Hellema, Rik Coolsaet en Bart Stol, Nederland-België. De Belgisch-Nederlandse betrekkingen vanaf 1940, Amsterdam: Boom, 2011, blz. 176-201

Duco Hellema en Lotte Katee, “The Netherlands and Poland’s Accession to NATO, 1989-1999”, in: Duco Hellema, Ryszard Zelichowski en Bert van der Zwan (red.), Poland and the Netherlands: A Case Study of European Relations, Dordrecht: Republic of Letters, 2011, blz. 227-247

Duco Hellema, “The Cold War Years: 1945-1975”, in: Duco Hellema, Ryszard Zelichowski en Bert van der Zwan (red.), Poland and the Netherlands: A Case Study of European Relations, Dordrecht: Republic of Letters, 2011, blz. 123-141

Duco Hellema, “Dossier Koude Oorlog. Een fijne tijd”, in: Historisch Nieuwsblad, juni 2011, nr. 5, blz. 30-41

Duco Hellema, “Nederland in Afghanistan. Drie strategische overwegingen”, in: Armex, februari , 2011, blz. 11-16

Duco Hellema, “Het buitenlands beleid van de kabinetten-Balkenende”, in: Christen Democratische Verkenningen, Winter 2010, blz. 104-112.

Duco Hellema, “De lange jaren zeventig”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, jaargang 123, 2010, nr. 1, blz. 78-94

Duco Hellema, “Dossier de jaren zeventig. Lang leve de Revolutie”, in: Historisch Nieuwsblad, februari 2010, februari 2010, nr. 1, blz. 41-47

Duco Hellema, “Dossier de jaren zeventig. De opkomst van Nieuw Rechts”, in: Historisch Nieuwsblad, februari 2010, nr. 1, blz. 32-40

Duco Hellema, “Idealism and Self-Interest in World Politics”, in: Emmeline Besamusca en Jaap Verheul (eds.), Discovering the Dutch. On Culture and Society of the Netherlands, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, blz. 71-82

Duco Hellema, “Joschka Fischer. ‘Ich bin immer noch ein Linker’”, in: Frits Boterman en Willem Melching (red.), Het wonder Bondsrepubliek in 20 portretten, Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2009, blz. 223-237

Duco Hellema, “The Politics of Asymmetry: The Netherlands and the United States since 1945”, in: Hans Krabbendam, Cornelis A. van Minnen en Giles Scott-Smith”, Four Centuries of Dutch-American Relations 1609-2009, Amsterdam: Boom, 2009, blz. 579-597

Duco Hellema, “Het Nederlands buitenlands beleid: 1983-2008, de neoliberale jaren, in: Bert Bomert, Theo van den Hoogen en Ramses A. Wessel (red.), Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands perspectief. Jaarboek Vrede en Veiligheid 2008, Amsterdam: Rozenberg Publishers, 2008, blz. 190-206

Duco Hellema, “Das Ende des Fortschritts. Die Niederlande und die siebziger Jahre”, in: Jahrbuch 18 2007, Zentrum für Niederlande-Studien, Münster: Aschendorff Verlag, 2008, blz. 85-103

Duco Hellema, buchbesprechung Christoph Meyer, Anpassung und Kontinuitat. Die Aussen- und Sicherheitspolitik der Niederlande 1989 bis 1998, in: Jahrbuch 18 2007, Zentrum für Niederlande-Studien, Münster: Aschendorff Verlag, 2008, blz. 235/238

Duco Hellema, “De politieke betrekkingen tussen Nederland en de Verenigde Staten 1945-2005”, in: Tijdschrift voor Geschiedenis, CXXI, 2008, nr. 3, blz. 284-296

Duco Hellema, “Quan hê Hà Lan – Viêt Nam tù 1976 dên dâu thé ky XXI”, in SU TÙ VÀ Rong. Bôn thé ky quan hê Ha Lan – Viêt Nam, Hô Chí Minh: Nhà xuât bàn Thé Giói, 2008, blz. 221-241

Duco Hellema, “The Netherlands and Vietnam since 1976”, in: John Kleinen e.a. (red.), Lion and dragon. Four centuries of Dutch-Vietnamese relations, Amsterdam: Boom, 2008, blz. 211-233

Duco Hellema, “Vredesmissies en oorlogsstrategieën”, in: Internationale Spectator, LXII, nr. 5, mei 2008, blz. 302-305

Duco Hellema, “Wisselende perspectieven. Nederland en Vietnam van 1976 tot aan het begin van de eenentwintigste eeuw, in: John Kleinen e.a. (red.), Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam, Amsterdam: Boom, 2007, blz. 213-235

Duco Hellema, “Vlagvertoon”, in: Bob de Graaff en Duco Hellema (red.), Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie, Amsterdam : Boom, 2007, blz. 158-167

Duco Hellema, “Edele verontwaardiging. Nederland en de crises van 1956”, in: Vrede en Veiligheid. Tijdschrift voor Internationale Vraagstukken, IIIV, nr. 3, 2006, blz. 303-324

Duco Hellema, “De handen smekend ten hemel. Nederland en de Hongaarse Revolutie”, in: Transparant. Tijdschrift van de Vereniging van Christen-Historici, XVII, nr. 4, oktober 2006, blz. 4-10

Duco Hellema, “Humanitaire interventie en de verbreiding van democratie”, In Duco Hellema en Hilde Reiding (red.), Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling, Amsterdam: Boom, 2004, blz. 175-187

Duco Hellema en Hilde Reiding, “Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling”: in: Duco Hellema en Hilde Reiding (red.), Humanitaire interventie en soevereiniteit. De geschiedenis van een tegenstelling, Amsterdam: Boom, 2004, blz. 7-21

Duco Hellema, “Frontlijn van de Koude Oorlog in Azië”, in: Spiegel Historiael (themanummer “Vietnam en de oorlog die maar geen geschiedenis wordt”), 39ste jaargang, nummer 11/12, november/december 2004, blz. 471-478

Duco Hellema, “De Brezjnev-jaren. De apotheose van de sovjetmacht”, in: J. Hoffenaar, J. van der Meulen en R. de Winter (red.), Confrontatie en ontspanning. Maatschappij en krijgsmacht in de Koude Oorlog 1966-1989, Sdu Uitgevers, 2004, blz 21-37

Duco Hellema, ‘The Netherlands’, in: Brian Hocking en D. Spence (red.), Foreign Ministries in the European Union. Integrating Diplomats, Palgrave/Macmillan, 2002, blz. 177-190

Duco Hellema, ‘Anglo-Dutch Relations during the Early 1970s: the Oil Crisis’, in:  Nigel Ashton en Duco Hellema (red.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001, blz. 255-273

Nigel Ashton en Duco Hellema, ‘Anglo-Dutch Relations and the Kaiser Question, 1918-1920’, in: Nigel Ashton en Duco Hellema (red.), Unspoken Allies. Anglo-Dutch Relations since 1780, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001, blz. 85-101

Duco Hellema, ‘Die Probleme eines ehemals neutralen Landes. Die Niederlande und der Versailler Vertrag’, in: Gerd Krumeich (red.) Versailles 1919. Ziele – Wirkung – Wahrnehmung, Essen: Klartext Verlag, 2001, blz. 225-234

Nigel Ashton en Duco Hellema, ‘Hanging the Kaiser: Anglo-Dutch Relations and the fate of Wilhelm II, 1918-1920’, in; Diplomacy and    Statecraft, 11de jaargang, nr. 2, juli 2000, blz. 53-78

Duco Hellema, ‘A special role in the world’, in: J.A. Nekkers & P. Malcontent (red.) Fifty years of Dutch development cooperation 1949-1999, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000, blz. 323-329

Duco Hellema, ‘”Shameful situations”. The appointment of the first state secretary and the establishment of DGIS’, in: J.A. Nekkers & P. Malcontent (red.) Fifty years of Dutch development cooperation 1949-1999, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2000, blz. 119-137

Duco Hellema, ‘Een charmant bewindsman. Henricus Antonius Franciscus Maria Oliva van Mierlo’, in: D. Hellema, B. Zeeman en B. van der Zwan (red.), De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw. Vijfde Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999, blz. 295-309

Duco Hellema, boekbespreking van: Jacco Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen, 1949-1989, Amsterdam: Boom, 1998, in: Socialisme & Democratie, 56ste jaargang, nummer 4, 1999, blz. 199-201

Duco Hellema, ‘Nederlands bijzondere rol in de wereld’, in: J.A. Nekkers en P. Malcontent (red.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999, blz. 339-345

Duco Hellema, ‘”Beschamende situaties”. De eerste staatssecretaris en de oprichting van DGIS’, in: J.A. Nekkers en P. Malcontent (red.), De geschiedenis van vijftig jaar Nederlandse ontwikkelingssamenwerking 1949-1999, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1999, blz. 127-145

Duco Hellema, boekbespreking van A. Pijpers (red.), Nederland zoekt het tweegesprek. Neoliberale accenten in de Europese politiek, Den Haag: Instituut Clingendael, in: Internationale Spectator, 53ste jaargang, 1999, blz. 689-691

Duco Hellema, “Incomprehension and Impotence. The foreign ministry and the upheavals in Eastern Europe”, in: The Foreign Ministry: 200 Years, red. door R.E. van Ditzhuyzen e.a., Den Haag: Sdu Publishers, 1998, blz. 247-265

Duco Hellema, “Onbegrip en onmacht. Buitenlandse Zaken en de opstandigheid in Oost-Europa”, in: Tweehonderd jaar Ministerie van Buitenlandse Zaken, red. door R.E. van Ditshuyzen e.a., Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998, blz. 247-265

Duco Hellema, “Buitenlandse politiek en binnenlandse verhoudingen”, in: De Nieuwste Tijd, Afl. 10 (Themanummer over Nieuwste Geschiedenis en Internationale Betrekkingen), juni 1998, blz. 12-19

Duco Hellema, boekbespreking van: M. Kuitenbrouwer en M. Leenders (red.), Geschiedenis van de mensen­rech­ten. Bouw­stenen voor een interdisciplinaire benade­ring, Hilversum: Verloren, 1996, in: Duco Hellema, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red.) Jaar­boek Buiten­landse Zaken: vierde jaar­boek voor de geschiede­nis van de Neder­landse buiten­landse poli­tiek in de twintigste eeuw, Den Haag: Sdu Uitgevers, 1998, blz. 141-143

Duco Hellema en Albert Kersten, `The Netherlands and the double international crisis of 1956′, in: Diplomatic sources and international crises. Proceedings of the 4th Conference of Editors of Diplomatic Documents, Rome: Ministero degli Affari Esteri, 1998, blz. 173-187

Nigel Ashton en Duco Hellema, `”Hang the Kaiser!”. De Brits-Nederlandse betrekkingen en het lot van ex-keizer Wilhelm II, 1918-1920′, in: Duco Helle­ma, Cees Wiebes en Bert Zeeman (red), Jaarboek Buiten­landse Zaken. Vierde jaar­boek voor de ge­schiede­nis van de Neder­landse buiten­landse poli­tiek in de twin­tigste eeuw, Den Haag: Sdu Uitgevers, blz 75-95

Duco Hellema en Mei Li Vos, `De herontdekking van Azië. Nederlands buitenlands beleid herijkt?’, in: Interna­tionale Spectator, 52ste jaargang, nummer 1, januari 1998, blz. 32-41

Duco Hellema, `De Nederlandse buitenlandse politiek’, in: `25 jaar Nederlands onderzoek naar oorlog en vrede’, themanummer van Transaktie, 25ste jaargang, nummer 4, december 1996, blz. 563-

Duco Hellema, boekbespreking van: R.E. Van  Ditzhuyzen, De blik op het buitenland. Vijftig jaar Nederlands Genootschap voor InternationaZaken 1945-1995, in: Internationale Spectator,  50ste jaargang, nummer 4, april 1996, blz. 222-223

Duco Hellema, `Factor Duitsland in de Nederlandse buitenlandse politiek’, in: Friso Wielenga (red.),De Duitse buur: visies uit Nederland, België en Denemarken 1945-1995, Den Haag: Nederlands  Instituut voor Internationale Betrekkingen  Clingendael, 1996, blz. 88-100

Duco Hellema, boekbespreking van: Philp Everts (red.), Dilemma’s in de buitenlandse politiek van Nederland, Leiden: Diswo Press, 1996, in: Transaktie, 26ste jaargang, nummer 4, december 1997, blz. 610-614

Duco Hellema, `Dilemma’s, onzekerheid en onmacht. Het debat over de herijking van de Nederlandse buitenlandse politiek’, in: Transaktie, 25ste jaargang, nummer 1, maart 1996, blz. 124-135

Duco Hellema, boekbespreking van A. van Liempt, Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesië-oorlog, in:  Bijdragen en mededelingen betreffende de  geschiedenis der Nederlanden, 111e jaargang, aflevering 1, 1996, blz. 140-141

Duco Hellema, `The Relevance and Irrelevance of Dutch Anti-Communism. The Netherlands and the Hungarian Revolution, 1956-1957′, in: Journal of Contemporary History, 30ste jaargang, nummer 1, januari 1995, blz. 169-187

Duco Hellema en Maarten Kuiper, `Nederland en de Russische “glimlach”, 1953-1960′, in: Duco Hellema en Toby Witte (red.), Onmachtig om te helpen. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, blz. 49-65

Duco Hellema, `De Hongaarse vluchtelingen van 1956′, in: Rekenschap, Tijdschrift voor wetenschap en cultuur, 42ste jaargang, nummer 1, maart 1995, blz. 32-38

Duco Hellema, `Het snel vergeten schuldgevoel. Nederlandse hulp aan het socialistische Vietnam, 1976-1985′, in: Duco Hellema en Toby Witte (red.), Onmachtig om te helpen. Nederlandse reacties op de socialistische dreiging, Amsterdam: Het Spinhuis, 1995, blz. 117-131

Duco Hellema, `De Koude Oorlog en West-Europa. Veranderingen in het beeld’, in: Transaktie, 23ste jaargang, nummer 3, september 1994, blz. 307-320

Duco Hellema, `”Rock ’n roll in de aanval.” De Hongaarse Furie van november 1956′, in: Bob de Graaf en Cees Wiebes (red.), Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlands veiligheid 1945-1960, Den Haag: Sdu Uitgeverij, 1994, blz. 100-115

Duco Hellema, `De triomfantelijke terugkeer van het Idealisme. Recente literatuur over de internationale verbreiding van vrede en democratie’, in: Transaktie, 22ste jaargang, nummer 4, december 1993, blz. 375-387

Jolanda van Eeveren en Duco Hellema, `Het Nederlandse beleid in de Golfcrisis’ in: Paul Aarts en Bert Bomert, Stilte na de storm. De Tweede Golfoorlog in perspectief, Nijmegen: Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, 1993, blz. 90-106

Duco Hellema, `Hollandia és a Magyar forradalom’ (Nederland en de Hongaarse Revolutie), in: Evkönyv II. 1993 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete (Jaarboek II 1993 van het Instituut voor de geschiedenis van de Hongaarse Revolutie van 1956), Boedapest: 1956-Os Intézet, 1993, blz. 95-107

Duco Hellema, `Nederland en de wederopbouw van Vietnam’, in: Internationale Spectator, 47ste jaargang, nummer 7/8, juli/augustus 1993, blz. 426-435

Duco Hellema, `Backing Britain. The Netherlands and the Suez crisis’, in: Diplomacy and Statecraft, 4de jaargang, nummer 1, maart 1993, blz. 37-59

Duco Hellema, `Van de Geest van Genève tot de Hongaarse revolutie. Nederland en de Sovjetdreiging 1954-1956′, in: J. Hoffenaar en G. Teitler (red.), De Koude Oorlog. Maatschappij en krijgsmacht in de jaren ’50, Den Haag: SDU Uitgeverij, 1992, blz. 178-198

Duco Hellema, `De these van de trouwe bondgenoot. Nederlandse buitenlandse politiek in de jaren ’50’, in: Internationale Spectator, 46ste jaargang, nummer 2, februari 1992, blz. 94-100

Duco Hellema en Bob de Ruiter, `Europa’s eigen risico. De geschiedenis van het Europese militaire alternatief’, in: G. van Benthem van den Bergh, Duco Hellema en Herman de Lange (red.), Europa eenmaal andermaal. Beschouwingen over veiligheid, Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets, 1985, blz. 51-64

Duco Hellema, `Nederland en het Atlantisch bondgenootschap’, in: Hans Akkermans, Ben Dankbaar, Sami Faltas, Duco Hellema en Piet de Vrije, Eigenwijs vredesbeleid. Vredesbeweging en veiligheidsbeleid in Nederland, Amsterdam: SUA, 1983, blz. 10-25

Duco Hellema, `Zorgen om de verzorgingsstaat’, in: Cahiers voor de Politieke en Sociale Wetenschappen, 4de jaargang, nummer 4, december 1981, blz. 29-38

Duco Hellema, `De politieke karriere van Franz Josef Strauss’, in: Cahiers voor de Politieke en Sociale Wetenschappen, 3de jaargang, nummer 2, oktober 1980, blz. 7-27

Duco Hellema, `De Bondsrepubliek en de proliferatie van atoomwapens’, in: Tijdschrift voor Diplomatie, 6de jaargang, nummer 11, juli 1980, blz. 731-749

Duco Hellema, `De Duitse herbewapening 1945-1954′, in: Tijdschrift voor Diplomatie, 6de jaargang, nummer 2, oktober 1979, blz. 112-127

Duco Hellema, `De Europese Verkiezingen’, in: Cahiers voor de Politieke en Sociale Wetenschappen, 2de jaargang, nummer 2, april 1979, blz. 9-24

Duco Hellema, `Robert A. Dahl en de democratie. Visies van een invloedrijk Amerikaans politicoloog’, in: Intermediair, 14de jaargang, nummer 48, 1 december 1978, blz. 41-48

Duco Hellema, `Kanttekeningen bij de theorie van het militair-industrieel complex’, in: Cahiers voor de Politieke en Sociale Wetenschappen, 1ste jaargang, nummer 1, juni 1977, blz. 5-26

 

Korte opiniërende stukken vanaf 1995 (short articles)

Duco Hellema en Margriet van Lith, ‘Waar blijft links in Nederland?’, in: SamPol, januari 2021, blz. 62-67

Duco Hellema en Margriet van Lith, ‘Er liggen weer kansen voor de PvdA’, in: de Volkskrant, 12 oktober 2020

Duco Hellema, ‘De jaren zeventig zijn terug’, in: Maarten!, nr. 4, december 2018-januari 2019, blz. 52-53

Duco Hellema, ‘Palestijnse wanhoop’, in: Maarten!, nr. 3, september-november 2018, blz. 36-37

Duco Hellema, ‘Buitenlandse Zaken in het nauw’, in: Maarten!, nr. 2, mei-augustus 2018, pp. 26-27

Duco Hellema, ‘Verenigde Naties: wees slagvaardig’, in: Maarten!, nr. 1, februari-april 2018, pp. 58-59

Duco Hellema, ‘Korzeligheid en kortetermijnbelang’, in: Maarten!, nr. 4, december 2017, pp. 70-71

Duco Hellema, ‘Nucleair schimmenspel’, in: Maarten!, nr. 3, september-november 2017, pp. 58-59

Duco Hellema, ‘Trumps grimmige wereld’, in: Maarten!, nr.2, mei-augustus 2017, pp. 80-81

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘Macron zal tweedeling alleen maar vergroten’, in: Het Parool, 18 mei 2017

Duco Hellema, ‘Kopgroep tegen Poetin (en Trump)’, in: Maarten!, nr. 1, februari-april 2017, pp. 58-64

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘De ratio van de onderbuik’, in: Het Parool, 29 december 2016

Duco Hellema, ‘Wat idealisme alstublieft’, in : Maarten!, nr. 4, december 2016/januari 2016, pp. 80-81 

Duco Hellema, ‘Een Democratische havik’, in: Maarten!, nr. 3, september/oktober 2016, pp. 80-81

Duco Hellema, ‘Laat Assad met rust. Voorlopig’, in: Maarten!, nr. 2, juni/juli 2016, blz. 64-65

Duco Hellema, “Universeel = universeel”, in: Maarten!, nr. 1, april/mei 2016, blz. 76-77

Duco Hellema, “Einde van een haven des behouds”, in: Maarten!, nr. 6, december 2015-januari 2016, blz. 74-75

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘Maak van de spoorwegen weer een nutsbedrijf’, in Het Parool, 9 oktober 2015

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘Succes verguisde Jeremy Corbyn is juist een zege’, in Trouw, 16 september 2015

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘EU kan vluchtelingen best opvangen, als ze wil’, in: Het Parool, 12 september 2015

August Hans den Boef en Duco Hellema, ‘Alleen links blok kan de balans herstellen’, in: de Volkskrant, 20 maart 2015

Duco Hellema, “Hoe modern is het Tussenrapport eigenlijk?”, in: Internationale Spectator, december 2013, blz.

Duco Hellema en Mathieu Segers, “Tussen zelfbewustzijn en zinsbegoocheling”, in: Internationale Spectator, LXIV, nr. 6, juni 2010, blz. 313-315

Duco Hellema, “Het sovjetcommunisme in retrospectief”, in: De Groene Amsterdammer, jaargang 133, nr. 42, 16 oktober 2009, blz. 42-44

Duco Hellema, “Internationalisme gevraagd. Het kabinet-Balkenende IV”, in: Internationale Spectator, LXI, nr. 4, april 2007, blz. 177-178

Duco Hellema, “Rock-‘n-roll in de aanval. De Hongaarse opstand in Nederland”, in: De Groene Amsterdammer, 27 oktober 2006, blz. 18-22

Duco Hellema, ‘De “internationale gemeenschap” bestaat niet’, in: NRC Handelsblad, 9 april 2004

Duco Hellema, ‘Na de oorlog’, in: De Helling, zomer 2003, nr. 2 blz. 8-9

Duco Hellema, ‘Wordt Irak een nieuw Srebrenica? Kabinet leert niets van lessen uit het verleden’, in: Vrij Nederland, 21 juni 2003, nr. 25, blz. 18-19

Duco Hellema, ‘De arrogantie van de macht’, in: Aanzet, XIX, nr. 3, 2003, blz. 7-9

Duco Hellema, ‘Het liberale gelijk loopt ten einde’, in: Historisch Nieuwsblad, maart 2003, nr. 2, blz. 38-39

Duco Hellema, ‘De man zonder wapenfeiten. Bij de dood van Joseph Luns’, in: Vrij Nederland, 27 juli 2002, nr. 30, blz. 22-23

Duco Hellema, `50 Jaar Nederlands NAVO-lidmaatschap’, in: 50 Jaar NAVO en Nederland, door G.J. Folmer e.a., Den Haag: Atlantische Commissie, 1999, blz. 9-15

Duco Hellema, `Idealisme, koste wat kost’, in: de Volkskrant, 21 april 1999

Duco Hellema, `De historische betekenis van de Nederlandse toetreding tot de NAVO’, in: 50 Jaar NAVO: Nieuw tijden, nieuwe taken?, door A. van Baal e.a., Atlantisch Onderwijs paper 19, Den Haag: Atlantische Commissie, 1999, blz. 9-13

Duco Hellema, `Speciale behandeling Israël en El Al uit de hand gelopen’, in: Het Parool, 11 maart 1999

Duco Hellema, `Het Nederlandse EU-voorzitterschap. Een eerste evaluatie’, in: Atlantisch Perspectief, 21ste jaargang, nummer 3, 1997, blz. 4-6

Duco Hellema, `Herijken in onzekerheid’, in: `Het buitenlands beleid van Nederland – doelstellingen, instrumenten en organisatie’, uitgave van het Erasmus Centre for Economic Integration Studies, Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1995, blz. 39-47

Duco Hellema, `”Veel gespin en weinig wol”. De Nederlandse buitenlandse politiek en Zuid-Afrika’, in: `Dialoog of boycot: de Nederlandse Zuid-Afrika-politiek na de Tweede Wereldoorlog’, IZA Cahier, nr 2, Amsterdam: Instituut voor Zuidelijk Afrika, november 1995, blz. 5-9

Duco Hellema, `Omslag in buitenlands beleid onwaarschijnlijk’, in: Het Parool, 9 september 1995